Untitled_2_1

בית לאמנות ישראלית מזמין אתכם להתרשם מתכנית לימודים חדשה ופורצת גבולות לשנת תשע״ט.

בשנה הקרובה מחכים לכם אצלנו קורסים מפתיעים. מרצים וחוקרים מובילים מדיסציפלינות שונות יאירו את האמנות הישראלית מנקודות מבט בלתי צפויות. אתם מוזמנים להרחיב אופקים, להתוודע אל אמנים ואוצרים שפועלים בישראל וליהנות מהשפע שמזמנת האמנות הישראלית בהקשריה הרחבים.  

ימי ראשון | סמסטר א' | 12 מפגשים | 7/10/18-23/12/18
55_0
יוחנן סימון, מנוחה בקיבוץ 1948

תולדות האמנות הישראלית - חלק א'
ימי א' | 17:00-18:30 | מרצים: טלי תמיר ויגאל צלמונה

תולדות האמנות הישראלית - חלק ב'

סמסטר ב׳ | 31/3/2019 - 13/1/19 | 17:00-18:30 | מרצה: טלי תמיר ומרצה אורח - יאיר גרבוז

הקורס ידון בהתפתחות ההיסטורית והתמטית של האמנות הישראלית ב-120 השנים האחרונות, לא רק באופן לינארי וכרונולוגי, אלא גם בהדגשים רעיוניים כגון: מיתוס החלוץ והעבודה, הקבוצה ככוח והיחיד כאינדיווידואל המחפש בה את מקומו, המאבק בין אוניברסליזם לבין מקומיות ועוד.
11_0
יגאל תומרקין, צליבה בדווית, 1982

הצטלבות דרכים: דימויי נצרות באמנות בישראל
ימי א׳ | 18:45-20:15 |מרצים: ד"ר אמיתי מנדלסון וד"ר עינת סגל. מרצים אורחים: פרופ' אסף פינקוס וד"ר יצחק בנימיני


הקורס עוסק בשני צירים מרכזיים של האמנות הנוצרית. האחד, יתמקד בעשייה האמנותית הנוצרית הנרחבת המתקיימת בארץ ישראל החל משלהי המאה ה-19 ועד ימינו. הציר השני של הקורס יעסוק בדמותו של ישו באמנות היהודית ובאמנות הישראלית מהמאה ה- 19 ועד ימינו. השיעורים יתמקדו במופעיו הרבים של ישו באמנות היהודית והישראלית כסמל רב-משמעות, מורכב, אמביוולנטי, מפתיע ואף חתרני.

ימי שלישי | סמסטר א' | 12 מפגשים | 9/10/18-25/12/18
ורדי כהנא / צילום – יאיר ברק
דוד עדיקא והילה טוני נבוק, ידי זהב,  2016

טוקיו – תל אביב: אמנות ישראלית פוגשת אסתטיקה יפנית 
ימי ג׳ | 17:00-18:30 | מרצים: פרופ' יעקב רז, ד"ר מיכל דליות-בול, ד"ר שלמית בז'רנו, נירית נלסון, עדלי סטוק, אוהד נהרין, אדריכל אריה קוץ, מירה לפידות, יהודית סספורטס, ד"ר אילת זהר, ד"ר אורי ברטל וששון קדם.


קורס ייחודי וראשון מסוגו הבודק את ההשפעה של אסתטיקה ואמנות מסורתית ועכשווית יפנית על תחומי יצירה שונים של אמנים ישראלים. נתחיל ממסע לבירור מונחים ורעיונות אסתטיים יפניים וניתוח היסטורי של גלי ההשפעה שלהם בעולם ובישראל, ומשם נעבור לבדוק כיצד הם באים לידי ביטוי בעבודתם של יוצרים ישראלים עכשוויים בתחומי האמנות, האופנה, הצילום, המחול, העיצוב והאדריכלות.
דימויים: זויה צ׳רקסקי
עדי נס, ללא כותרת (הגר) 2005 (פרט)

לראות את התנ"ך באמנות הישראלית
ימי ג׳ | 18:45-20:15 | מרצה: ד"ר גדעון עפרת ולצדו גדולי חוקרי המקרא בישראל, אמנים, חוקרי אמנות בולטים ואנשי הגות.


הקורס בוחן את הצורות והתכנים שבאמצעותם טיפלה האמנות הישראלית לדורותיה במספר נושאים תנ"כיים בולטים. במקביל, ינותחו מהיבטים שונים אופני העיצוב התנ"כי של הדימוי החזותי.


Powered by ActiveTrail