Untitled_2_1_0

החלה הרשמה ללימודי תכנית יונה פישר ללימודי אוצרות ומוזיאולוגיה לשנת תש"פ 2019-2020
התכנית מוכרת ע"י משרד התרבות להכשרת אוצר מקצועי
לימודים בשנה אחת בלבד ( 27.10.2019 - 21.7.2020)

התכנית היחידה המשלבת לימודי אוצרות, מוזיאולוגיה, כתיבה ואמנות ישראלית
התמחות במוזיאונים בארץ ובחו"ל

בשיתוף עם מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית