Untitled_2_1
בית לאמנות ישראלית מזמין אתכם להתרשם ממבחר קורסים בסמסטר ב'
 12 מפגשים בכל קורס החל ב- 13/1/2019

דימויים: זויה צ׳רקסקי
זריצקי, אשת האמן 

 תולדות האמנות הישראלית 
טלי תמיר, מרצה אורח: יאיר גרבוז
​12 מפגשים, ימי א' 17:00-18:30


הקורס ידון בהתפתחות ההיסטורית והתמטית
של האמנות הישראלית החל משנות ה-50, לא רק באופן לינארי וכרונולוגי, אלא גם בהדגשים רעיוניים כגון: היווצרות החילוניות התל אביבית והמודרניזם הישראלי, ידון בזרמי האבנגרד המקומי, במאמצים לעצב שפת ביטוי חדשה לאמנות פוליטית בשנות השבעים, בהפצעת הגוף הנשי והאמירה הנשית-פמיניסטית, ולבסוף – בשאלות של זיכרון, שואה ומלחמה.
ורדי כהנא / צילום – יאיר ברק
זוהר גוטסמן, מתוך סינדרום קררה

שאלות בוערות באמנות ואוצרות עכשווית
ניבי אלרואי, ציבי גבע, הילה כהן שניידרמן
 12 מפגשים,  בימי א'  18:45-20:15


שלושה מבטים על אמנות עכשווית בישראל מהאוצרת הראשית של מובי מוזאוני בת ים הילה כהן שניידרמן, האמנית הרב תחומית ניבי אלרואי והאמן הבכיר מרצה ואוצר ציבי גבע.
הקורס יתמקד בשאלות אקטואליות בתחום האמנות והאוצרות העכשווית בישראל כגון: הקשר בין תשוקה מין ומוות, אמנות בתקופת משבר, הומור כאסטרטגיה, פוליטיקה של זהויות ועוד. 
55_0
מדוזה, יצחק ליבנה

הציור כמיתוס: סיפורים ואגדות על טבעו של הציור
12 מפגשים ימי ג' 18:45-20:15
מרצים: יצחק ליבנה ויונתן הירשפלד
ציירים אורחים:יהושע (שוקי) בורקובסקי, מרים כבסה, גבי קלזמר, דויד ריב


קורס משותף ליצחק ליבנה ויונתן הירשפלד 
שני הציירים אשר מפעלם האמנותי ספוג במיתוסים המכוננים של הציור. שבוע שבוע  הם יציגו לסירוגין כל אחד בתורו ומעמדתו ובאופן החשיבה הייחודי לו את המיתוסים מהולדת הציור במיתוס הרומי ועד הציור כסימן החותר תחת המסומן שלו ב"אות השני" של נתנאל הות'ורן. את הדיון הם יעשירו בדוגמאות מאמנות העבר ואמנות ישראלית ובכך ייטיבו את הבנתנו את שיח האמנות

 
11_0
מיכל בר-אור The Rebelious Slaves​


הצילום הישראלי-השפעות והשדה הבינלאומי
12 מפגשים, ימי ג' 17:00-18:30
יאיר ברק עם צלמים אורחים: גלעד אופיר, מיכל בר-אור, שרון יערי, ורדי כהנא. 


הקורס יבחן את הנרטיב של הצילום האמנותי בישראל מתוך זיקתו אל הצילום הבינלאומי ולאור מערכת ההשפעות המורכבת לאורה התהווה. הקורס יסקור את ההיסטוריה של הצילום המערבי ואת המגמות המרכזיות בו, במחצית השניה של המאה ה-20 אל תוך המאה ה-21 ולאורן, את האופן בו מגיב לאלו הצילום המקומי העכשווי.
לאורך הקורס, ישובצו מפגשי אמן עם צלמים שעבודתם מנהלת דיאלוג עם מערכת ההשפעות הרלוונטית